Hello

"Hello!" to czteropoziomowy kurs dla klas 1-3 SP. Podział na 4 części umożliwia rozpoczęcie nauki zarówno z dziećmi 6-, jak i 7-letnimi oraz w grupach mieszanych wiekowo. Seria jest przyjazna dla ucznia i nauczyciela, stosowane metody nauczania wykorzystują naturalne cechy uczniów w wieku wczesnoszkolnym, takich jak ciekawość świata, chęć do zabaw ruchowych i muzycznych, zabaw na pograniczu świata realnego i fantazji.


Pełny opis

Elementy serii

Hello! 1 Podręcznik - Magdalena Appel, Joanna Zarańska Hello! 1 Podręcznik(Miękka)

podręcznik

Hello! 1 Zeszyt ćwiczeń(Miękka)

Dla nauczyciela

Hello! 1 Zeszyt ćwiczeń(Miękka)

Internetowe narzędzia dla nauczycieli

Materiały do pobrania

Uzupełniający

repetytorium